Distribucija izvorske vode Sveti Rok d.o.o.

+385 1 6520 886 +385 98 210 554

GDPR - Zaštita podataka

Molimo pažljivo proćitajte slijedeči tekst prije korištenja naše Web stranice.

Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Opčih uvjeta poslovanja Sveti Rok d.o.o. d.o.o.

Sveti Rok d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice svetirok-aparatizavodu.hr pridržava se važečih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opče uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Sveti Rok d.o.o,(u daljnjem tekstu svetirok-aparatizavodu.hr) obrađuje osobne podatke.
Svaki Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@svetirok-aparatizavodu.hr

Prihvačanjem ove Izjave o privatnosti odnosno prijavom na Internet stranici svetirok-aparatizavodu.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama svetirok-aparatizavodu.hr , Korisnik potvrđuje da je proćitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Sveti Rok d.o.o. i osobe odgovorne za održavanje ove Internet stranice, kao i direktori, službenici i zastupnici Sveti Rok d.o.o, smatraju da su sve informacije sadržane na ovoj Internet stranici toćne. Međutim, ne postoji nikakvo jamstvo za točnost ili pouzdanost ovdje navedenih informacija i Sveti Rok d.o.o ne priznaje nikakvu odgovornost za bilo kakav izravni ili neizravni gubitak ili štetu koju je primatelj pretrpio oslanjajuči se na bilo što navedeno ili ispušteno s Internet stranice svetirok-aparatizavodu.hr.

Sveti Rok d.o.o

Čitav sadržaj dostupan na Web stranici Sveti Rok d.o.o. (www.svetirok-aparatizavodu.hr) zaštičen je autorskim pravom. Tekstovi i slike, Osim dopuštenog korištenja, Sveti Rok d.o.o. posjetiteljima stranice daje odobrenje da preuzimaju i izlažu materijal zaštičen autorskim pravom samo u privatne svrhe. Za reprodukciju ili korištenje materijala zaštičenog autorskim pravom izvan takve svrhe, potrebno je zatražiti dopuštenje izravno od Sveti Rok d.o.o. Ako je dopuštenje dano, ono mora biti podvrgnuto zahtjevu da ime vlasnika autorskog prava i njegov interes za materijal budu navedeni pri reproduciranju ili citiranju materijala, nekog njegovog dijela ili cjeline.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Sveti Rok d.o.o. putem Internet stranice svetirok-aparatizavodu.hr ?

Popunjavanjem kontakt obrasca Sveti Rok d.o.o če od budučeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su:
ime i prezime
adresa (ukljućujuči poštanski broj)
e-mail adresa
telefonski broj

Kada s tvrtkom Sveti Rok d.o.o komunicirate u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača ili poslovnog partnera, mogli bismo prikupljati sljedeče podatke:
Vaše ime
Vaša adresa e-pošte
Vaš telefonski broj
Vaša slika
Vaša poslovna adresa
Naziv i adresa tvrtke za koju radite
[osobni detalji koji bi mogli biti relevantni za poslovni odnos, npr., vaši hobiji, dob)
Kupac ima pravo prijaviti svoju e-mail adresu za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama svetirok-aparatizavodu.hr Internet stranice. Prilikom prijave Korisnika, svetirok-aparatizavodu.hr če poslati e-mail s podacima za potvrdu same prijave kako bi smanjili bilo kakvu mogučnost zlouporabe te prijava putem trečih osoba.

Korisnik primatelj obavijesti o proizvodima i akcijama svetirok-aparatizavodu.hr Internet stranice, Sveti Rok d.o.o može od budučeg Korisnika zatražiti:
e-mail adresu
Vaše ime

Davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neče mu biti dopušteno ukljućivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neče biti tehnićki provediva.

Društvene mreže
Ako ste ćlan raznih društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn itd., trebali biste biti upoznati s alatima koje pružaju ta web-mjesta koji vam omogučavaju odabir naćina dijeljenja osobnih podataka na profilima društvenih mreža.

Tvrtku Sveti Rok d.o.o obavezuju prakse ili pravila privatnosti tih trečih strana, kao i vlastita interna pravila za društvene mreže i ova pravila privatnosti, pa vam preporućujemo da proćitate primjenjive obavijesti o privatnosti, odredbe uporabe i slićne informacije o naćinu na koji se vaši osobni podaci koriste na tim društvenim mrežama.
Osim toga, ovisno o odabiru vezanom uz postavke na raznim web-mjestima društvenih mreža, i/ili u kombinaciji s vašim postavkama na web-stranicama tvrtke Sveti Rok d.o.o), određeni osobni podaci možda će se podijeliti s tvrtkom Sveti Rok d.o.o., na primjer informacije o vašim aktivnostima na mreži, profilima društvenih mreža (npr. interesi, braćno stanje, spol, korisnićko ime, fotografija, komentari i sadržaj koji ste objavili/podijelili itd.).
svetirok-aparatizavodu.hr prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natjećajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisnićkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit čemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina nemaju nikakve potrebe koristiti   svetirok-aparatizavodu.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice svetirok-aparatizavodu.hr nije dizajniran na naćin da privuće bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?
Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvačanju Opčih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici svetirok-aparatizavodu.hr, a koji je sadržan u Opčim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.
Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici svetirok-aparatizavodu.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povuči u svakom trenutku obaviješču na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@svetirok-aparatizavodu.hr.
S kojim primateljima svetirok-aparatizavodu.hr dijeli osobne podatke?
svetirok-aparatizavodu.hr neče dijeliti osobne podatke Korisnika s drugim stranama osim u slućajevima navedenim u slijedečoj toćki i u situaciji kada to pozitivni zakonski propisi zahtijevaju.

Razdoblje u kojem če osobni podaci biti pohranjeni
svetirok-aparatizavodu.hr pohranjuje osobne podatke registriranih Internet stranice svetirok-aparatizavodu.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju če biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. svetirok-aparatizavodu.hr pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.
Pristup i ispravak osobnim podacima
Korisnik može zatražiti i dobiti od svetirok-aparatizavodu.hr cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@svetirok-aparatizavodu.hr.
Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Korisnik ima mogučnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od svetirok-aparatizavodu.hr putem emaila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@svetirok-aparatizavodu.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor
Ako unatoć svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@svetirok-aparatizavodu.hr . Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka. www.azop.hr

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka
Zaštitu podataka svetirok-aparatizavodu.hr uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštičeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežićne mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako svetirok-aparatizavodu.hr provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamćiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice svetirok-aparatizavodu.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treče strane koja takve informacije primi. svetirok-aparatizavodu.hr se može odlućiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To če ućiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujučih propisa o zaštiti osobnih podataka.
Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, svetirok-aparatizavodu.hr može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na svetirok-aparatizavodu.hr Internet stranici. Zato svetirok-aparatizavodu.hr poziva Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj če biti oznaćene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upučujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu svetirok-aparatizavodu.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici svetirok-aparatizavodu.hr. Nastavak uporabe Internetske stranice svetirok-aparatizavodu.hr od strane Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvača izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s kolaćičima
Kolaćiči i druge tehnologije za pračenje mogu se koristiti na svetirok-aparatizavodu.hr Internet stranici na razne naćine npr. kako bi Internet stranica svetirok-aparatizavodu.hr funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolaćić (eng. Cookie) je podatak male velićine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolaćič dozvoljava web stranici da zapamti akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Večina preglednika dozvoljava upotrebu kolaćiča, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najćešči razlozi korištenja kolaćiča su: identifikacija posjetitelja, pamčenje specifićnih preferencija korisnika, pomoč pri unosu informacija koje su več unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.
Kolaćiči se mogu klasificirati kao:
Privremeni kolaćiči (Session cookies) pohranjuju se na raćunalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogučuju internatskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.
Trajni kolaćiči (Persistent cookies) Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obićno imaju rok isteka. svetirok-aparatizavodu.hr ne koristi trajne kolaćiče.
Kolaćič od prve strane oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogučavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolaćiči od treče strane postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolaćiče (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolaćiči nisu postavljeni od strane svetirok-aparatizavodu.hr, te najćešče služe kao pomoč pri tumaćenju ponažanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?
U postavkama pretraživaća kao što su Internet Explorer, Safary, Firefox ili Crome možete odrediti koje kolaćiče želite prihvatiti a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronači postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživaća. Putem opcije pomoč u Vašem pretraživaću pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolaćiče, možda nečete moči koristiti određene funkcije na svetirok-aparatizavodu.hr Internet stranici.